Velkommen

 

 

KeepGoing er dannet på baggrund af mange års erfaring inden for coaching af borgere mod arbejds-markedet, coaching i øget selvværd, tro på egen formåen, motivation for selvforsørgelse, struktur, motivation for opstart af uddannelsesforløb mv.

 

KeepGoing er specialiseret i individuelle kontaktforløb med det formål, at borgeren udvikles til at kunne være en del af arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne. KeepGoing har til hver en tid selv-forsørgelse for øje og gør det bedste for at hjælpe hver enkel borger videre i denne retning.

 

Igennem tværfaglige indsatser med familierådgivningen, voksenhandicapafdelingen, misbrugscentre, UU-vejledning, kriminalforsorgen og andre relevante instanser og ved at sætte borgeren i centrum, opnås de bedste muligheder for at løse eventuelle barrierer, der har stået i vejen for tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller påbegyndelse af uddannelse indtil nu.

Yderligere er det vigtigt for KeepGoing at arbejde med borgeren omkring ansvar for eget liv og egne handlinger, da vi anser dette for at være en væsentlig faktor for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne.

 

KeepGoing er en fleksibel samarbejdspartner, der kan tilpasse sig den enkelte sagsbehandlers behov i hverdagen, og alle forløb er individuelt tilrettelagt for at matche hver borgers behov, så optimal succes sikres.

 

KeepGoing arbejder med målgruppen 15-65 årige med alle slags udfordringer. Med stort fokus på arbejdsmarkedet samt uddannelsessektoren gennem årene og dets krav, samt via arbejdet med alle typer af borgere og deres individuelle udfordringer, har KeepGoing opnået solid viden om hvilke barrierer i borgerens liv, der kan stå i vejen for selvforsørgelse.

 

 

 

 

KeepGoing v. Mitzi Hammersholt • tlf. 5315 6130 • E-mail:mitzi@keepgoing.dk • CVR. nr: 33731027